aktualizováno: 25.03.2017 14:37:57 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

        HĽADÁTE KOMPETENTNÝCH?
         TO SME MY    

Mons. Rudolf Maslák, farár SKM Mníchov

Poverený duchovnou starostlivosťou o Slovákov žijúcich v arcidiecéze Mníchov - Fresing, v diecézach Augsburg, Regensburg, Eichstätt a v Passau: Slovenské sv. omše, spovedanie, sobáše, krsty, návštevy nemocných a seniorov, pohreby...  Zodpovedný za celkový chod a stav misie, za organizáciu náboženských, spoločenských, kultúrnych podujatí v priestoroch misie, za komunikáciu a integráciu do diecézy a účasť na živote miestnej cirkvi. Koordinuje činnosť farskej rady, pastoráciu detí a mládeže. Šéfredaktor časopisu Krajanský pozdrav.

   

Mirka Bertóková, sekretárka

Vybavovanie stránok, pošty, zabezpečovanie technického chodu misie, spolupráca s ostatnými misiami, objednávky, účtovníctvo a ekonomické záležitosti. Spolupráca na tvorbe a distribúcii Krajanského pozdravu, aktualizácia oznamov a inzerátov na nástenke SKM, agentúra Au-pair, sociálne a sociálno-právne poradenstvo.

   

Sr.Sávia Kroková CJ, pastorálna asistentka  

Zodpovedná za pastoráciu mladých, detí - stretnutia detí na misii, koordinuje spoluprácu rodičov. Pripravuje dospelých na prijatie sviatostí.  Redakčne spolupracuje  na časopise Krajanský pozdrav.

   

Eva Trabalíková, sekretárka 

Od 15.1.2012 na pracovný úväzok 14 hodín v týždni. 


Farská rada pri Slovenkej katolíckej farnosti v Mníchove
 

Predseda: 

 Peter Jakubička

Podpredseda: 

Jozef Hudek

Zapisovateľka:

Eva Trabalíková

Poverenec pre životné prostredie: 

Peter Skokan

  Členovia: 
 sr. Sávia Kroková
Pavol Spišák

Martin Šimon

Adriana Pogadiová
Helena Fertačová
Zuzana Zentalová
   
 
                                        
 
 
TOPlist