aktualizováno: 16.05.2018 23:31:51 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

Slovenská gréckokatolícka cirkev Mníchov

Aktuálny program nájdete tu http://mnichov.grkatke.sk/str.php?strankaid=4

 
 
Odpustky pre duše v očistci
 
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín alebo cerkov /kostol/, kaplnku a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplne odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci (v prospech zosnulých), raz denne od 1. novembra do 8. novembra za týchto podmienok: 
-sv. spoveď /stačí jedna na všetky odpustky/ 
-sv. prijímanie /najlepšie v ten istý deň/ 
-modlitba Pána - Otče náš… 
-vyznanie viery - Verím v Boha… 
-modlitba na úmysel sv. Otca – Otče náš, Raduj sa Bohorodička /Zdravas/, Sláva Otcu… 
-vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj k všednému. 
 
Po splnení týchto podmienok môžeme od 1. do 8. novembra denne získať úplné (plnomocné) odpustky pre duše v očistci. Denne tak môžeme jednu dušu vyslobodiť z očistca. Je to veľký dar, ktorý týmto trpiacim dušiam môžeme dať. Nebuďme k týmto dušiam ľahostajný, potrebujú našu pomoc!
 
__________________
 
Požehnaný čas
 
o.Juraj
 
Slava Isusu Christu - Slava i vo viki!
 
Bratia a sestry, milá mládež,
 
pozývame vás na slávenie 1.piatkovej sv.liturgie v Mníchove kliknite tu
 
Chrisrtos posredi nas-Kristus medzi nami!
 
o.Juraj
 
Slava Isusu Christu.
 
Drahé sestry a bratia, milí priatelia,
 
srdečne vás pozdravujem.
 
Zajtra, 08.02.2016 je v gréckokatolíckej cirkvi Začiatok Veľkého pôstu pred Veľ.nocou, t.j. prísny pôst, zdržanlivosť od mäsa a mliečnych jedál po celý deň.
 
Veľký pôst trvá 40 dní, kedy v stredy a piatky postíme od mäsa. Je to obdobie pokánia a duchovnej prípravy na sviatky Paschy, Veľkej noci.
 
Christos posredi nas - Kristus medzi nami!
 
o.Juraj
____________________________________________________________________________________________________________________
 Milí bratia a milé sestry, v prílohe vám zasielam informáciu o najbližšej športovej  aktivite, ktorou bude žiť celé Slovensko začiatkom februára 2016. 
"Zelená je tráva, futbal to je hra...." 
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas. 
o.Juraj

  Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
Nedeľa 20.12.2015, Sv. liturgia v Mníchove - 10:30 h.
 
Po sv. liturgii bude krst dieťaťa Thea Damjaniča.
Tešíme sa na stretnutie pri malom agapé.
 
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas!

 Slava Isusu Christu!

 Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.

 Nedeľa, Sv. liturgia v Mníchove kliknite tu
 Na budúcu nedeľu 15.11.2015 bude Stetnutie rodín,detí a mládeže a spoločný obed (Pfarrsaal, Kirchenstr. 37, 81675 München).

 Kristus medzi nami - Christos posredi nas!

 Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
Sv.liturgia: nedeľa, 04.10.2015, 10:30 h. 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: / 2.hlasu, str. 144/. 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas! 
o.Juraj 
Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
Srdečne vás pozývame zajtra, v nedeľu 27.09.2015 na tradičné Stretnutie rodín s deťmi a našej mládeže.
 
Sv.liturgia - 10:30, bude obetovaná za požehnanie a pokoj v našich rodinách.
Po jej skončení sa stretneme pri spoločnom agapé v priestoroch pri chráme.
 
Menlivé časti na sv.liturgii: /Tr.1.hlas/str. 143.
 
  Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas! 
o.Juraj 
 
 Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
Nedeľa, 28.6.2015 - Sv.liturgia - 10:30 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: /4.hlas/str. 147 (HS). 
 
Budúcu nedeľu 5.7.2015 odpustová slávnosť. 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas! 
 
o.Juraj Bujňák
 

Slava Isusu Christu!

 Milí krajania , bratia a sestry, drahá mládež! Pozor zmena !!!!!

V Nedeľu 14.06.2015, 10:30, sv.liturgia obetovaná za požehnanie rodín, detí a mládeže.

Kirche St. Nikolai, Innere Wiener Straße 1, 81667 München

Športové oblečenie.

Menlivé časti na sv.liturgii: str.144 /z 2.hlasu/ (HS).

Modlitby a prosby o ochranu našich rodín, za seba a svojich blízkych.

Po sv.liturgii vás všetkých pozývam na  spoločné rodinné, priateľské športovo-kulturné stretnutie pri ohníku.
Nájdeme si priestor i na duchovné či priateľské rozhovory
, detské hry, volejbal či futbal.

Miesto stretnutia: Krälerstraße (na konci ulice na parkovisku) 82152 Krailling /München/.

Čo je potrebné si doniesť? dobrú náladu, úsmev, vtip a niečo pod zub...(aj  tekutiny...) gitaru, akordeon a husle, lopty.

Naše hlavné heslo: "Všetci za jedného a jeden za všetkých"! alebo: "Vychodňare sebe žiju, jak jedna rodzina"!

Čaká nás: len ta pravá hudba z východu aj západu, horúce slnko a teplá vodička!

Bližšie info: Maroš Knapik, tel: 0176/72980044.

Naše hlavné heslo2: " Ahoj - Poď s nami aj Ty nerozhodný/á "--

 

o. Juraj Bujnak
Slovenský gréckokatolícky duchovný v Mníchove
Slowakischer griechisch-katholischer Seelsorger in München

Tel: +49 176/2905 2805 
Mail: mnichov@grkatke.sk
Web: mnichov.grkatke.sk

__________________________________________________________________________________________________________
 
Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
31.5.2015 - Nedeľa, Sv.liturgia - 10:30. 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: str. 253-254 (HS).
Moleben k Presvätej Bohorodičke , str. 477.
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
Kristus medzi nami-Christos posredi nas! 
-- 
o. Juraj Bujnak
Slovenský gréckokatolícky duchovný v Mníchove
Slowakischer griechisch-katholischer Seelsorger in München
 
Kirche St. Nikolai
Innere Wiener Straße 1
81667 München
 
Tel: +49 176/2905 2805 
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
24.5.2015 - Nedeľa, Zostúpenie Sv.Ducha/Sošestvije Sv.Ducha/ Sv.liturgia - 10:30. 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: str. 248-250 (HS).
Moleben k Presvätej Bohorodičke , str. 477.
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
Kristus medzi nami-Christos posredi nas! 
-- 
o. Juraj Bujnak
Slovenský gréckokatolícky duchovný v Mníchove
Slowakischer griechisch-katholischer Seelsorger in München
 
Kirche St. Nikolai
Innere Wiener Straße 1
81667 München
 
Tel: +49 176/2905 2805 
Mail: mnichov@grkatke.sk 
Web: mnichov.grkatke.sk
__________________________________________________________________________________________________________
 
Slava Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
V Nedeľu 17.05.2015, 10:30, sv.liturgia obetovaná za požehnanie rodín, detí a mládeže.
 
Po sv.liturgii stretnutie pri spoločnom obede, priestor pre vzájomnú rodinnú komunikáciu i priateľské zdieľania, detské hry...všetci ste srdečne pozvaní.
Menlivé časti na sv.liturgii: str. 246-247 (HS).
 
Moleben k Presvätej Bohorodičke, str. 477.
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas!
-- 
 
o. Juraj Bujnak
Slovenský gréckokatolícky duchovný v Mníchove
Slowakischer griechisch-katholischer Seelsorger in München
 
Kirche St. Nikolai
Innere Wiener Straße 1
81667 München
 
Tel: +49 176/2905 2805 
Mail: mnichov@grkatke.sk 
Web: mnichov.grkatke.sk
________________________________________________________________________________________________________
 
Christos Voskrese!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.
 
 Nedeľa 3.5.2015 -
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:30 h.- Kirche St.Nikolai am Gasteig, Innere Wiener Str.1, 81667 München.
 
Menlivé časti na sv.liturgii: str. 239-240 (HS).
Moleben k Presvätej Bohorodičke, str. 477.
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
Christos Voskrese! Voistinu Voskrese! 
 
o. Juraj Bujnak
Slovenský gréckokatolícky duchovný v Mníchove
Slowakischer griechisch-katholischer Seelsorger in München
 
Tel: +49 176/2905 2805 
Mail: mnichov@grkatke.sk 
Web: mnichov.grkatke.sk
________________________________________________________________________________________________________
 
Christos Voskrese!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania,milá mládež.
 
12.4.2015 - Nedeľa Božieho Milosrdenstva 
 
Nedeľnú sv.liturgiu budeme výnimočne sláviť zajtra večer, v sobotu 11.4. o 18:00, s platnosťou na nedeľu!

Kirche St.Nikolai am Gasteig, Innere Wiener Str.1, 81667 München.

Menlivé časti na sv.liturgii: str.233.
 _____________________________________________________________
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 
Christos Voskrese! Voistinu Voskrese! 
-- 
Pfr. Juraj Bujnak
Slowakischer griechisch-katholischer Seelsorger in München
 
Kirche St. Nikolai
Innere Wiener Straße 1
81667 München
 
Tel. +49 176/2905 2805 
Mail. mnichov@grkatke.sk 
Web. mnichov.grkatke.sk
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Sláva Isusu Christu!
 
Milé sestry a bratia, drahí krajania,milá mládež. 
 
v nedeľu 22.3.2015  - 5.nedeľa Veľkého pôstu
 
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:30 h.- Kirche St.Nikolai am Gasteig, Innere Wiener Str.1, 81667 München.
 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: 
1.Predobrazujúca Antifóna,str.94.
 
2.Predobrazujúca Antifóna,97.
 
3.Predobrazujúca Antifóna, teda Blaženstvá,101.
 
Tropár,hl.8, str.152. 
 
Sláva Otcu i Synu.../Kondák/ 214.
I teraz.../Bohorodičník/ 215.
 
Prokimen,aleluja,pričasten / z hlasu/str.152-153.
 
Namiesto: Dôstojné - Z teba,Milostiplná.
__________________________________
 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 
Kristus medzi nami - Christos posredi nas! 
o.Juraj Bujňák 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Sláva Isusu Christu!
Milé sestry, bratia, drahí krajania,milá mládež. 
 
v nedeľu 15.3.2015  - 4.nedeľa Veľkého pôstu
 
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:30 h.- Haus der Missionen, Dachauerstr.23, 80335 München. /blízko Hauptbahnhof-u, ca. 7min./ 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: 
1.Predobrazujúca Antifóna,str.94.
 
2.Predobrazujúca Antifóna,97.
 
3.Predobrazujúca Antifóna, teda Blaženstvá,101.
 
Tropár,hl.7, str.150. 
Sláva Otcu i Synu.../Kondák/ 212.
I teraz.../Bohorodičník/ 212.
 
Prokimen,aleluja,pričasten / z hlasu/str.151.
 
Namiesto: Dôstojné - Z teba,Milostiplná.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Sláva Isusu Christu! Milé sestry, bratia, drahí krajania, milá mládež. 
 
v nedeľu 8.3.2015  - 3.nedeľa Veľkého pôstu - Krížupoklonná.
 
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:30 h.- Haus der Missionen, Dachauerstr.23, 80335 München. /blízko Hauptbahnhof-u/ 
 
Menlivé časti na sv.liturgii: 
 
1.Predobrazujúca Antifóna,str.94.
2.Predobrazujúca Antifóna,97.
3.Predobrazujúca Antifóna, teda Blaženstvá,101.
Tropár,hl.6, str.149. Tropár,hl.1, str.211. Sláva Otcu i Synu...i teraz.../Kondák/211.
Prokimen,aleluja,pričasten,str.211.
Namiesto: Svätý Bože, spievame: Tvojmu Krížu...211. 
Namiesto: Dôstojné - Z teba,Milostiplná.
_____________________________
 
→Pripomínam, že naše informácie, správy z nášho spoločenstva, misie a o našej cirkvi si môžete prezerať na www.mnichov.grkatke.sk
 
 Tešíme sa na spoločné stretnutie. Kristus medzi nami - Christos posredi nas! 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Sláva Isusu Christu.
 
Milé sestry a bratia,
 
drahí krajania a rodáci, milá mládež.
 
v nedeľu 1.3.2015 o 10:30 h. - Božská liturgia sv. Bazila Veľkého - Haus der Missionen, Dachauerstr.23, 80335 München. /blízko Hauptbahnhof-u/ 
 
Menlivé časti: 
1.Predobrazujúca Antifóna,str.94.
2.Predobrazujúca Antifóna,97. 
3.Predobrazujúca Antifóna, teda Blaženstvá,101. 
Tropár,hl.5, str.148. 
Sláva Otcu i Synu.../Kondák/210. 
I teraz.../Bohorodičník/210.
Prokimen,aleluja,pričasten,str.210. 
 
→Pripomínam, že naše informácie, správy z nášho spoločenstva, misie a o našej cirkvi si môžete prezerať na www.mnichov.grkatke.sk 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Kristus medzi nami - Christos posredi nas! 
 
o.Juraj Bujňák
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Sláva Isusu Christu.
 
Milé sestry a bratia,
 
drahí krajania a rodáci, milá mládež.
 
Nachádzame sa v období Veľkého pôstu. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie pred Veľkou nocou. 
KAŽDÚ STREDU A PIATOK POČAS CELÉHO VEĽKÉHO PÔSTU/ŠTYRIDSIATNICE/ máme postiť od mäsitých pokrmov na znak toho,  že my kresťania pripomínajúc si neustále Kristovo utrpenie a smrť, celé obdobie Veľkého pôstu máme preto využiť na svoje vnútorné, duchovné očisťovanie.
Duchovný pôst ma modlitebný a kajúci význam. Spočíva v zdržanlivosti a v odstránení vášnivých skutkov a myšlienok, nerestí a pokušení. 
Cieľom pôstu je to, aby sme smerovali k duchovnému posväcovaniu, sebaovládaniu, zachovávaniu morálnych princípov podľa učenia cirkvi a činili pokánie. 
 
v nedeľu 22.2.2015 o 10:30 h. - Božská liturgia sv. Bazila Veľkého - Haus der Missionen, Dachauerstr.23, 80335 München. /blízko Hauptbahnhof-u/ 
 
Menlivé časti:
1. Predobrazujúca Antifóna,str.94.
2. Predobrazujúca Antifóna,97. _
3. Predobrazujúca Antifóna,teda Blaženstvá,101. _
Tropár,hl.4,str.147. 
Tropár,hl.2, str.208.
Sláva Otcu i Synu...I teraz.../Kondák/208. _
Prokimen,aleluja,pričasten,str.209._
____
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Kristus medzi nami - Christos posredi nas!
o.Juraj Bujňák
 
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Sláva Isusu Christu.
 
Milé sestry a bratia,
 
drahí krajania a rodáci, milá mládež,
 
v pondelok 16.02.2015 sa v gréckokatolíckej cirkvi / podľa pradávnej tradície stále o dva dni skôr ako u rímskokatolíkov/ začína Veľký pôst, teda Štyridsiatnica.
Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie pred Veľkou nocou, ktorá sa v gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha. 
 
Podľa pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi je stále prvý deň Veľkého pôstu,t.j. pondelok (16.02.2015) a vo Veľký piatok (3.4.2015) prísny strohý pôst, zdržanlivosť- od mäsa a mliečnych pokrmov.  
 
Tiež každú  stredu a piatok  počas celého Veľkého pôstu/Štyridsiatnice/ máme si zachováť pôst, zdržanlivosť od mäsa. 
 
História Veľkého pôstu/Štyridsiatnice/ siaha už do doby apoštolov. Už prvé kresťanské spoločenstvá si v deň židovskej paschy pripomínali Kristovo utrpenie
a smrť a dodržiavali v tento deň pôst. Podľa historických prameňov tento tzv.paschálny,veľkonočný pôst dodržiavali niektorí jeden deň, iní dva dni alebo aj dlhšie.
Od 4. storočia sú už jasné svedectvá o 40-dňovom Veľkom pôste.
 
My kresťania pripomínajúc si neustále Kristovo utrpenie a smrť, celé obdobie Veľkého pôstu využijme preto na svoje vnútorné, duchovné očisťovanie.
Duchovný pôst je zameraný na modlitebný a kajúci charakter. Spočíva v zdržanlivosti a v odstránení vášnivých skutkov a myšlienok, nerestí a pokušení.
Máme smerovať k duchovnému posväcovaniu, sebaovládaniu, zachovávaniu morálnych princípov podľa učenia cirkvi a činiť pokánie.
 
v nedeľu 15.2.2015 o 10:30 h. - Svätá liturgia - Haus der Missionen, Dachauerstr.23, 80335 München. /blízko Hauptbahnhof-u/
 
Menlivé časti: 1.Predobrazujúca Antifóna,str.94. 
2.Predobrazujúca Antifóna,97. 
3.Predobrazujúca Antifóna,teda Blaženstvá,101. 
Tropár,hl.3,str.145. 
Sláva Otcu i Synu.../Kondák,Syropôstna nedeľa/206. 
I teraz.../Bohorodičník,hl.6/str.206. 
Prokimen,aleluja,pričasten,str.206.
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Kristus medzi nami - Christos posredi nas!
o.Juraj Bujňák
 
 
Sláva Isusu Christu.
 
Milé sestry a bratia,
 
drahí krajania a rodáci, milá mládež,
 
v nedeľu 8.2.2015 o 10:30 h. - Svätá liturgia - Haus der Missionen, Dachauerstr.23, 80335 München. /blízko Hauptbahnhof/
 
____
Menlivé časti:
1.Predobrazujúca Antifóna,str.94.
2.Predobrazujúca Antifóna,97.
3.Predobrazujúca Antifóna,teda Blaženstvá,101.
Tropár,hl.2,str.144.
Sláva Otcu i Synu.../Kondák,Mäsopôstna nedeľa/203.
I teraz.../Bohorodičník,hl.6/str.150.
Prokimen,aleluja,pričasten,str.204.
____
Oznam: Nezabúdajme,že 7.2. práve na Slovensku prebieha Referendum 
o rodine.
Spojme sa všetci v modlitbe a zverme „referendum o rodine“ do ochrany 
Matke slovenského národa .
____
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Kristus medzi nami - Christos posredi nas!
o.Juraj Bujňák
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
 
 
Milé sestry a bratia,
 
drahí krajania a rodáci, milá mládež,
 
v nedeľu 1.2.2015 o 10:30 h. - Svätá liturgia - Kirche der Redemptoristen, Kaulbachstr.47, 805 39 München.
 
Po sv.liturgii bude požehnanie hromničných sviec nakoľko sviatok Stretnutia Pána/Hromnice/ pripadá na pondelok. 
Každý nech si prinesie podľa možnosti aj svoje sviece. 
 
Menlivé časti:
1.Predobrazujúca Antifóna,str.94.
2.Predobrazujúca Antifóna,97.
3.Predobrazujúca Antifóna,teda Blaženstvá,101.
Tropár,hl.1,str.143.
Tropár,hl.1/predpraz.Stretnutia Pána/str.359.
Sláva Otcu i Synu.../Kondák,o Márnotratnom Synovi/,202.
I teraz.../Kondák,hl.6/str.359.
Prokimen,aleluja,pričasten,str.144.
_______________________________________
 
v pondelok 2.2.2015 máme sviatok Stretnutia Pána/Hromnice/,  kedy si podľa cirkevného zvyku každoročne pripomíname udalosť, keď Mária s Jozefom priviedli Ježiša 40 dní po jeho narodení do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätili Bohu Otcovi. Sviatok Stretnutia Pána /Obetovanie Pána/ bol v Jeruzaleme známy už v polovici 4. storočia.  
 
V tento sviatok sa zároveň v katolíckych chrámoch koná aj obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty. Sviece, sa vzťahujú
na Krista – ktorý je Svetlom sveta.  Sviece sú pre veriacich aj symbolom ochrany  pred búrkami a rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami.  Preto aj názov, hrom ničí = hromničné sviece /Hromnice/.
 
Keďže v katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa v našich eparchiách /diecézach/ stretnutia biskupov
s rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach.
 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Kristus medzi nami - Christos posredi nas!
o.Juraj Bujňák
 
 
 
 
 

 

   

TOPlist