aktualizováno: 21.03.2018 13:44:14 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

AKTUÁLNY PROGRAM - BUDÚCE PODUJATIA

v pondelok 19.3.2018       Slávnosť sv. Jozefa - ženícha Panny Márie 
    o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
v utorok 20.3.2018 o 18:30   Nacvičuje Krajanský spevokol  na fare (SKM). 
Všetkých členov žiadame o účasť a včasný príchod.
 
vo štvrtok 22.3.2018 o 10:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 1. skupina - na fare (SKM).
    o 20:00   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
v piatok 23.3.2018 o 17:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 2. skupina - na fare (SKM).
    o 18:30   Krížová cesta  na fare (SKM).
 
v sobotu 24.3.2018 o 11:00   Vyučovanie katechizmu so sr. Sáviou
 
Pozor zmena zimného času na letný !!!( pre viac info klikni sem )

 v nedeľu 25.03.2018 o 2:00 hod. ráno sa posúvajú hodiny o 1 hodinu dopredu (čiže na 3:00 hod.) !!!
 
v nedeľu 25.3.2018 o 18:00   Kvetná nedeľa Slovenská sv. omša v kostole sv. Jána Nepomuckého (Asamkirche) Sendlinger Straße 32 v Mníchove. 
Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec.
Pred sv. omšou sa zhromaždíme vo dvore pri kostole, kde začneme Liturgiu posvätením jarných ratolestí (bahniatok), ktoré si prinesiete. 
Počas sv. omše budeme spievať pašie.
Začneme tak VEĽKÝ TÝŽDEŇ UMUČENIA  NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA ZA NÁS.
 
v pondelok 26.3.2018 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
v utorok 27.3.2018 o 19:30   Zasadanie Farskej rady  na fare (SKM). 
Voľba predsedu a ostatných fukcionárov Farskej rady
Všetkých zvolených kandidátov žiadame o účasť a včasný príchod. 
 
v stredu 28.3.2018 o 17:00   Svätá omša "CHRISAM" v Dóme (Frauenkirche), pri ktorej JE Reinhard kardinál Marx  posvätí oleje.
 
vo štvrtok 29.3.2018 o 19:30  
ZELENÝ ŠTVRTOK  - Pripomenieme si ustanovenie Sviatosti eucharistie a kňazstva.
 
Svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude v kostole sv. Benedikta (Schrenkstraße)
spolu s veriacimi tejto farnosti a ostatných cudzojazyčných katolíckych farností v jej okruhu.
Po bohoslužbe nasleduje „agapé“ pre našich veriacich na fare (SKM).
 
v piatok 30.3.2018 o 10:00    VEĽKÝ PIATOK  - Krížová cesta národov  - pobožnosť začína v kostole sv. Michala. Odtiaľ povedie procesia všetkých cudzojazyčných katolíckych farností cez pešiu zónu k Mariánskemu stĺpu na Marienplatzi. 
V dnešný deň je prisny pôst: zdržovanie sa mäsitých pokrmov.
    o 15:00   Liturgia Veľkého Piatku - Slávenie utrpenia a smrti Pána v slovenskom jazyku - na fare (SKM).
 
v sobotu 31.3.2018 o 20:30    BIELA SOBOTA  -  Slávnosť Veľkonočnej vigílie  v slovenskom jazyku v kostole sv. Štefana 
v Mníchove
 
v nedeľu 1.4.2018 o 9:45  
Veľkonočná nedeľa  - sv. omša v českom jazyku v kostole sv. Štefana v Mníchove
 
v pondelok 2.4.2018 o 9:45   Veľkonočný pondelok - Slovenská sv. omša  v kostole sv. Štefana v Mníchove
 
           
v sobotu 7.4.2018 o 11:00   7. pobožnosť - Deviatnik fatimských sobôt - v kostole sv. Štefana v Mníchove
pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, spojená s poklonou
pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, modlitbou posvätného ruženca a zasvätením rodín Panne Márii.
         
 
v nedeľu 8.4.2018 o 18:00   2. Veľkonočná nedeľa  - Nedeľa Božieho milosrdenstva - Slovenská sv. omša  v kostole 
sv. Štefana 
v Mníchove
Podľa priania Pána Ježiša sa má sviatok Božieho Milosrdenstva sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci. Má byť nielen dňom všeobecného uctievania Boha v tomto tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých ľudí, a zvlášť pre hriešnikov.
    Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom veľké prisľúbenia a najväčšie z nich spojil so sviatosťou zmierenia a svätým prijímaním prijatým v tento deň. Je to prisľúbenie „úplného odpustenia vín a trestov“, čiže taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v tom, že všetci, dokonca tí, ktorí sa v tom dni iba obracajú, si môžu vyprosiť každú milosť, ak je to v zhode s Božou vôľou.
v pondelok 9.4.2018       Slávnosť Zvestovania Pána
    o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
           
 
           

 

 
TOPlist