aktualizováno: 17.09.2018 22:10:07 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

AKTUÁLNY PROGRAM - BUDÚCE PODUJATIA

 
v nedeľu 16.9.2018 o 9:45  
 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a Slovenskej katolíckej farnosti 
v Mníchove  - slávnostná 
sv. omša v slovenskom jazyku v kostole sv. Štefana v Mníchove.
Ktorí môžete príďte, prosím, oblečení v kroji. 
Po sv. omši Vás všetkých srdečne pozývame na hodové pohostenie 
na fare (SKM).
Dovoľujeme si Vás zároveň poprosiť o dobroty z vašej kuchyne na náš spoločný stôl.
Pán Boh zaplať.

 
v pondelok 17.9.2018 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
vo štvrtok 20.9.2018 o 19:30   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 

 47. národná púť Slovákov do Ellwangenu k úcte sv. Cyrila a Metoda  

Púte sa tradične zúčastňujú Slovenské katolícke farnosti z celého Nemecka.

Záujemcovia, prihláste sa, prosím, čo najkôr na sekretariáte SKM v Mníchove! Je to dôležité.

Objednali sme zájazdový autobus.

Odchod pútnického autobusu do Ellwangenu bude v sobotu 22.9.2018 o 7.30 spred fary (SKM), Landsbergerstr. 39

v nedeľu 23.9.2018 o 18:00   Slovenská sv. omša v kostole sv. Jána Nepomuckého (Asamkirche) Sendlinger Straße 32 
v Mníchove. 
Polhodinu pred sv. omšou sa modlíme posvätný ruženec.
 
v pondelok 24.9.2018 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
  27.9.2018 o 19:30   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
 
TOPlist