aktualizováno: 19.05.2017 21:50:42 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

AKTUÁLNY PROGRAM - BUDÚCE PODUJATIA

 
 
v utorok 9.5.2017 o 19:30   Pravidelné zasadanie Farskej rady  na fare (SKM). 
Všetkých členov žiadame o účasť a včasný príchod. 
 
v stredu 10.5.2017 o 10:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 1. skupina - na fare (SKM).
 
vo štvrtok 11.5.2017 o 20:00  
Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
v piatok 12.5.2017 o 17:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 2. skupina - na fare (SKM).
 
v sobotu 13.5.2017 o 16:00   100. výročie zjavenia sa P.Márie vo Fatime  
100. výročie P.Márie ako Patrónky Bavorska 

 
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA s arcibiskupom Reinhardom kardinálom MARXOM na Marienplatzi a po sv. omši MARIÁNSKA POBOŽNOSŤ.
 
v nedeľu 14.5.2017 o 10:30   5. Veľkonočná nedeľa - slovenská sv. omša pre rodiny s deťmi s katechézou na fare (SKM) v Mníchove.
Po sv. omši bude nasledovať spoločný obed a rodinné stretnutie.
    o 18:00   Slovenská sv. omša  v kostole sv. Štefana v Mníchove
Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a Loretánske litánie.
Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.

Po sv. omši bude na fare (SKM) Predmanželská náuka pre snúbencov, ktorí pomýšľajú prijať sviatosť manželstva.
 
v pondelok 15.5.2017 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
v nedeľu 21.5.2017 o 9:45   Slovenská sv. omša  v kostole sv. Štefana v Mníchove
Sv. omša bude obetovaná za zosnulú Katarínu Pytel.
 
v pondelok 22.5.2017 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
 
 
         

 

 

TOPlist