aktualizováno: 16.05.2018 23:31:51 

SLOVENSKÁ  KATOLÍCKA  FARNOSŤ  MNÍCHOV

AKTUÁLNY PROGRAM - BUDÚCE PODUJATIA

 
 
v nedeľu 13.5.2018   10:30   7. Veľkonočná nedeľa  - Slovenská sv. omša pre rodiny s deťmi s katechézou na fare (SKM) v Mníchove.
Po sv. omši bude nasledovať spoločný obed a rodinné stretnutie.
      18:00   Polhodinu pred sv. omšou sa modlíme posvätný ruženec.
 
v pondelok 14.5.2018 o 20:00   MODLITBOVÉ STRETNUTIE  na fare (SKM).
Modlitba posvätného ruženca, zamyslenie nad sv. písmom.
Každý je vítaný.
 
vo štvrtok 17.5.2018 o 10:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 1. skupina - na fare (SKM).
    o 20:00   Duchovné stretnutie mužov - na fare (SKM)
 
v piatok 18.5.2018 o 17:00   Stretnutie Modlitby matiek za deti s katechézou - 2. skupina - na fare (SKM).
 
v sobotu 19.5.2018 o 16:00   Vigília Zoslania Ducha Svätého  - Slovenská sv. omša v kostole Pia X. v Regensburgu.                                                            (Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Str. 86)
 
v nedeľu 20.5.2018 o 9:45   Slávnosť Zoslania Ducha Svätého  -  Slovenská sv. omša  v kostole sv. Štefana v Mníchove
Sv. omšu bude koncelebrovať Mons. Dr. Alexander Hoffmann, v arcidiecéze Mníchov-Freising zodpovedný za cudzojazyčné farnosti v Mníchove. Takisto bude mať aj kázeň.
Prosíme veriacich o hojnú účasť.
    o 17:00   Slovenská sv. omša v pútnickom kostole Mariahilf - Mariahilfberg 3, v Passau                  (Pred sv. omšou je možné sa vyspovedať a po sv. omši nasleduje stretnutie vo farskom dome.)
 
v pondelok 21.5.2018 o 9:45    Svätodušný pondelok  slovenská sv. omša v kostole sv. Štefana v Mníchove.
           
v utorok 22.5.2018 o 18:30   Nacvičuje Krajanský spevokol  na fare (SKM). 
Všetkých členov žiadame o účasť a včasný príchod.
           
           
           
v piatok 1.6.2018 o 18:30   Prvý piatok v mesiaci - slovenská sv. omša na fare (SKM).
Možnosť pristúpiť ku sviatosti pokánia.
 
v sobotu 2.6.2018 o 11:00   9. pobožnosť - Deviatnik fatimských sobôt - v kostole sv. Štefana v Mníchove
pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, spojená s poklonou
pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, modlitbou posvätného ruženca a zasvätením rodín Panne Márii.
         
           
           
           

 

 
TOPlist